Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Växelvis distansundervisning för högstadieelever i Vimmerby kommun

Barn sitter vid ett bord och skriver på en dator. På bordet ligger färgpennor och ett skrivblock.

Vimmerby kommuns högstadieelever kommer att fortsätta sin undervisning delvis på distans. Det innebär att en årskurs i taget deltar i undervisning på plats i skolan medan övriga två årskurser deltar i undervisningen hemifrån.

Med anledning av covid-19 har rektorer och skolchef fattat beslut om att anordna fortsatt växelvis distansundervisning för delar Astrid Lindgrens skola 7-9 och Vimarskolan 7-9 under perioden 25 januari till och med 19 februari. Det innebär att en årskurs i taget deltar i undervisning på plats i skolan och övriga två årskurser stannar hemma och hemifrån tar del av undervisning enligt ordinarie schema. Beslutet fattades tisdagen den 19 januari. Syftet är att glesa ut elevantalet som finns på plats på skolan.

Eleverna följer ordinarie schema i skolan. Vi förväntar oss att endast friska elever utan minsta förkylningssymptom kommer till skolan och att de följer de riktlinjer skolan har samt håller distans till personal och andra elever.

Schema för undervisning på plats i skolan

Elever på plats i skolan:

Vecka

Årskurs

Datum

Vecka 4

Årskurs 9

25-29 januari

Vecka 5

Årskurs 8

1-5 februari

Vecka 6

Årskurs 7

8-12 februari

Vecka 7

Årskurs 9

15-19 februari

Under tisdagen skickades information ut till vårdnadshavare om hur undervisningen läggs upp under de kommande veckorna samt hur beställning av lunchlådor kommer att fungera under tiden distansundervisning bedrivs.