Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Information till vårdnadshavare med anledning av den ökade smittspridningen

Med anledning av den ökade smittspridningen har barn- och utbildningsförvaltningen idag skickat ett informationsbrev till alla vårdnadshavare inom förskola och fritidshem med uppmaning om att följa de riktlinjer som finns.

Medarbetare inom förskolan och skolan gör sitt yttersta för att både begränsa smittspridningen, och att hålla verksamheten igång under så normala former som möjligt under rådande omständigheter. För att klara detta behöver vi alla hjälpas åt. Vi ber er vårdnadshavare att följa de riktlinjer som finns. Om ditt barn har blivit bekräftat smittat med covid-19, så behöver barnet stanna hemma minst två symtomfria dygn, samt minst sju dagar efter symtomdebut. Om barnet inte testats, är det två dygn symtomfrihet som gäller innan barnet kan komma tillbaka till förskola eller skola.

– Den här sjukdomen är lurig och vi tror inte att någon medvetet försöker att kringgå riktlinjerna. Men vi tror att det är viktigt att påminna alla om att vi gemensamt måste hjälpas åt för att stoppa smittspridningen, säger Ola Karlsson skolchef i Vimmerby kommun.

I dagsläget kan ett friskt barn gå till förskola/fritidshem även om en person i hushållet har fått bekräftad smitta av covid-19 enligt de nationella riktlinjerna.

– Vi har inte för avsikt att avvika från dessa riktlinjer men vi skickar med ett starkt önskemål att vårdnadshavare inte lämnar sina barn till förskola och fritidshem i ett sådant läge, säger Ola Karlsson.

Brevet i sin helhet kan du läsa här. Pdf, 21 kB.