Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Den årliga avgiftskontrollen i förskola eller fritidshem är avslutad

Kommunen har kontrollerat inkomstuppgifterna som vårdnadshavare med barn inom förskola och fritidshem lämnade för året 2018.

De inkomstuppgifter familjerna har lämnat jämförs med taxerad inkomst hos Skatteverket. Kontrollen genomförs varje år för att säkerställa att alla betalar rätt avgift, vilket är viktigt ur rättvisesynpunkt.

Om en familj har betalat för lite skickas en faktura ut på skillnaden, och om en familj har betalat för mycket görs en återbetalning. Fakturan eller återbetalningen kommer till den person i hushållet som stod på fakturan under 2018. Är skillnaden mindre än 600 kr per år görs ingen korrigering.

Brev med information samt faktura till de som debiterats för lite i avgift för 2018 skickas ut i september månad med start vecka 38.