Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Pressmeddelande: Teknikcollege Vimmerby gymnasium erbjuder kostnadsfri validering för varslad eller permitterad industripersonal

I ett led att stötta regionens industriföretag och deras personal nu under coronapandemin har Region Kalmar län beviljat projektmedel till Vimmerby gymnasium. Projektet är ett samarbete mellan IF Metall, Vimmerby kommun, Teknikcollege och Region Kalmar län.

Med avstamp i att en del av regionens industriföretag nu under coronapandemin korttidspermitterat eller varslat delar eller hela sin personal vill projektet göra en insats både för företagen och den varslade/permitterade personalen. Teknikcollege Vimmerby gymnasium erbjuder nu kostnadsfri validering för företagets personals yrkeskompetens enligt Svensk Industrivalidering och dess baskoncept: Industriteknik BAS.

Under projektet är målsättningen att validera upp till 100 personer. Företag och personer som är aktuella för validering samordnas tillsammans med IF Metall. Projektet går igång måndagen den 11 maj och förväntas pågå under 5 veckor.

– Industriföretagen är viktiga samarbetspartners för gymnasiet när elever ska göra APL eller praktik och det känns bra att kunna ge lite tillbaka i den situation som vi nu befinner oss i, säger Anders Eriksson, Vimmerby gymnasium.

– Det är medlemsnytta. Validering är centralt för att öka möjligheterna till livslångt lärande i arbetslivet. Det är ett bra sätt att ta tillvara på arbetstagarens kunskaper och erkänna deras tidigare. Många kan mycket och har lång erfarenhet utan att egentligen ha ett kvitto på det. Validering är första steget för att utveckla anställda och företaget, säger Camilla Stridh. IF Metall.

– Många av länets industriföretag har svårigheter just nu med permitteringar och varsel som en följd av minskad produktion. Att då gå in och validera kompetens, att få den erkänd och dokumenterad är mycket bra för individ och företag. Att synliggöra kompetenser är en bra början för fortsatt kompetensutveckling och utveckling för individ och företag, Katarina Johansson, Region Kalmar län.

– Det här är en klok insats som görs både för att höja konkurrenskraften hos företagen och för att öka kompetensen hos de som arbetar inom industrin i norra Kalmar län, det kommer en tid efter viruset där vi behöver visa oss från vår allra bästa sida, säger Rickard Bäck, Teknikcollege Östra Småland.

Industriteknik BAS omfattar grundläggande kompetens för arbete inom industrin oavsett arbetsuppgifter och bransch. Svensk industrivalidering är en samverkansplattform för att säkerställa den kompetens som krävs i en konkurrenskraftig och framtidssäkrad industriell produktion. Det är också varumärket för industrins system och struktur för branschvalidering av yrkeskompetens. Här samarbetar sedan 2015 industrins arbetsgivar-, arbetstagar- och fristående branschorganisationer.

För arbetsgivare handlar det om att få grepp om vilka insatser som krävs för att på bästa sätt ta vara på den kompetens som finns i företaget och hur den kompetens som saknas kan utvecklas eller rekryteras.

För medarbetare är det en kvalifikation som är erkänd av industrins parter och branschorganisationer och en grund att stå på för fortsatt yrkeskarriär. Det gäller både för fortsatt utveckling på arbetsplatsen men även för att visa på anställningsbarhet i samband med ansökan om ny position.

Vimmerby gymnasium är ett ackrediterat testcenter för Svensk Industrivalidering och ett testcenter lämnar förslag på kompetensutveckling när det behövs och kan vara med i hela processen. Planera, validera, kompetensutveckla, certifiera och utvärdera! Tillsammans med Teknikcollege-certifierade skolor bidrar branschvalidering till kvalitet i yrkesutbildning på gymnasienivå, både för ungdomar och vuxna.

Kontaktpersoner

Rickard Bäck – Teknikcollege 0491-764497

Anders Eriksson – Vimmerby gymnasium 0492-769252

Camilla Stridh – IF Metall 0491-767362

Katarina Johansson – Region Kalmar län – 0480-84349