Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Pressmeddelande: Trygghet, motivation och goda resultat i Vimmerby kommun

I dag presenterar Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, sin rapport Öppna jämförelser Grundskola 2019. I databasen Kolada publiceras också jämförelser kring betygsresultaten mellan kommunerna. Vimmerby kommuns resultat är i år bland de bästa någonsin, både över tid och i jämförelse med elevernas grundförutsättningar.

Jämförelsen visar att samtliga resultat ökar kraftigt jämfört med föregående år och andelen elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen är den näst bästa på 15 år. I jämförelserna där nyanlända elever inte räknats med tillhör Vimmerby kommuns resultat de 25 % bästa i landet, både vad gäller andel som nått kunskapskraven i alla ämnen, andel som är behöriga till gymnasiets yrkesprogram och det genomsnittliga meritvärdet.

Elever i år 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, kommunala skolor, andel (%)

Bild: Elever i år 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, kommunala skolor, andel (%) Källa: Kolada

- Mest intressant är jämförelsen mellan de faktiska resultaten och vad som kan förväntas utifrån det modellberäknade värdet. Vi ser där att niornas resultat inte bara är högre, utan att skolorna har lyckats mycket väl i förhållande till elevernas grundförutsättningar, säger Bertram Stenlund Fridell, kvalitetssamordnare på barn- och utbildningsförvaltningen.

Allra bäst är behörigheten till gymnasiets yrkesprogram där Vimmerby kommun placerar sig på plats 30 i landet i jämförelsen med det modellberäknade värdet. För andelen elever som nått kunskapskraven i alla ämnen och det genomsnittliga meritvärdet hamnar Vimmerby kommun på plats 35.

I databasen Kolada återfinns även resultatet på Skolinspektionens Skolenkät till åk 5 och 9 från 2018.

- Vi kan se en tydligt positiv utveckling i båda årskurserna jämfört med föregående mätning. Även här tillhör resultatet på påståendena kring bland annat trygghet, stöd och motivation de 25 % högsta i landet. Vimmerby kommun har i åk 5 de tryggaste eleverna i landet, säger Bertram Stenlund Fridell.

Bild: Elever i åk 5: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%), Alla kommuner

Bild: Elever i åk 5: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%), Alla kommuner. Källa: Kolada

- Faktorer som trygghet, motivation och stöd är ju sådant som i hög grad påverkar elevernas måluppfyllelse. Jag tycker att eleverna, lärarna, rektorerna och alla andra som jobbar med elevernas utveckling ska vara mycket stolta över hur väl de har lyckats med sitt arbete, säger Ola Karlsson, förvaltningschef på barn- och utbildningsförvaltningen.

Det modellberäknade värdet tar hänsyn till föräldrarnas utbildningsnivå, andelen pojkar och andelen nyinvandrade elever. SKR:s rapport presenteras endast digitalt och alla bakgrundsfaktorer går att jämföra i databasen Kolada. Jämförelserna med andra kommuner är gjord för de kommunala skolorna. Skolinspektionen genomför Skolenkäten i åk 5 och 9 vartannat år.