Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Förskolechefer blir rektorer

Från och med den 1 juli 2019 ska förskolechefer kallas rektorer, enligt Skolverkets bestämmelser. Det innebär även att alla personer som nyanställs på sådana tjänster i förskolan måste genomgå den obligatoriska befattningsutbildningen för rektorer.

Från och med den 1 juli 2019 ska förskolechefer benämnas rektorer. I och med det måste alla rektorer som nyanställs i förskolan genomgå den obligatoriska befattningsutbildningen för rektorer.

Befattningsutbildningen till rektor måste påbörjas så snart som möjligt efter anställning och ska vara avklarad inom fem år efter den första anställningsdagen. Rektorer som redan är anställda och verksamma som rektorer (förskolechefer) inom förskolan den 1 juli 2019 måste inte gå befattningsutbildningen. Bestämmelserna om rektorer i förskolan återfinns i skollagen. Samma bestämmelser gäller för både kommunala och fristående förskolor.