Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Avgiftskontroll förskola och fritidshem

Under oktober genomför kommunen en avgiftskontroll av de familjer som hade barn i förskola eller fritidshem under 2016. Kontrollen görs för att alla ska betala rätt barnomsorgsavgift.

Det är en rättvisefråga att alla betalar rätt barnomsorgsavgift. Ingen vårdnadshavare ska betala för mycket eller för lite för barnomsorgen.Vårdnadshavare har ansvar att meddela rätt inkomst och familjeförhållande så att barnomsorgsavgiften blir rätt.

Hur görs kontrollen?

Vi jämför den totala taxerade årsinkomsten enligt Skatteverkets register för 2016 med den inkomstuppgift vårdnadshavare har lämnat till kommunen. Avgiftskontrollen genomförs med två års fördröjning eftersom Skatteverkets uppgifter inte finns tillgängliga tidigare. Om kontrollen visar att avgiften var fel, kommer en justering att ske. Har du betalat för låg avgift får du en faktura som ska betalas inom 30 dagar. Har du betalat för hög avgift får du pengar tillbaka. Är skillnaden mindre än 600 kr per år görs ingen korrigering.