Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Pressmeddelande: Trygghetsundersökningen

Trygghetsundersökning

“Grönt hela vägen”
När polisen tillsammans med Vimmerby kommun återigen genomförde Trygghetsundersökningen blev resultatet det bästa någonsin. Resultatet som redovisas i färgerna rött, gult och grönt visar för första gången grönt på alla frågor.

Polismyndigheten Region Syd genomför tillsammans med kommunerna varje år en enkätundersökning för att undersöka den upplevda tryggheten. Resultatet redovisas sedan i färgerna rött, gult och grönt där grönt står för “inga påtagliga problem”. För första gången någonsin visar siffrorna i Vimmerby kommun grönt på alla frågor.

– Trygghetsundersökningen används för att följa den upplevda tryggheten i kommunen och ligger till grund för det brotts- och trygghetsskapande arbetet vi på polisen gör tillsammans med kommunen. Årets undersökning visar att arbetet helt klart går åt rätt håll, säger kommunpolis Håkan Karlsson.

Som exempel uppger kommunens invånare att de är alltmer trygga ensamma ute sen kväll, att de är mindre oroliga för inbrott i sin bostad och man uppger även minskade problem med bilar som kör för fort och annan busåkning.

Undersökningen visar också att det fortsatt är en jämn nivå för de som utsatts för brott.

– Det är väldigt glädjande att kommunen upplevs som allt mer trygg, och att vi även fortsatt är en av landets tryggaste kommuner att leva och bo i. Det står ju i kontrast med den bild vi får från debatter och från media men stämmer väl överens med andra undersökningar som görs, säger Anders Degerman folkhälsosamordnare på Vimmerby kommun och fortsätter:

– Sedan ska vi vara medvetna om att detta är en enkät som ger oss bra indikationer. Självklart finns det människor även i Vimmerby som inte är trygga och det måste vi ha respekt för och jobba vidare med.

Trygghetsundersökningen skickas ut i augusti-september till 600 hushåll i Vimmerby.