Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

En första träff för "Vimmerby föreningsliv tillsammans" ägde rum igår.

Under torsdagen hade "Vimmerby föreningsliv tillsammans" sitt första möte i Tingssalen för att se hur vi kan öka samverkan mellan föreningar i kommunen men även öka synergieffekter med kommun, näringsliv och andra aktörer.

Är du med i någon förening i Vimmerby och intresserad av att vara med att påverka?

Under några års tid har det flitigt diskuterat att det skulle behövas ett föreningsråd/föreningsparlament i Vimmerby kommun. En grupp som kan representera föreningarna och kan öka samverkan mellan föreningarna i Vimmerby. Utvecklingsavdelningen hade en första sittning i maj förra året där det började spånas tillsammans med 40 talet föreningar vilka behov som finns och hur vi kan närma oss varandra i föreningslivet. Efter denna sittning ägde det rum en ny i storträff i oktober där föreningsrepresentanter frivilligt visade sitt intresse att vara med i en grupp som kan föra föreningarnas önskemål framåt. Stefan Bragsjö, Björn Rixman, Eva Kindstrand Ströberg, Anders Marteleur, Bertil Andersson och Jessica Ericsson är 6 av de föreningsrepresentanter(Kent Skaate frånvarande) som deltog under mötet och framöver kommer att bilda representationsgruppen av den nya sammansättningen "Vimmerby föreningsliv tillsammans". Under gårdagens första träff deltog också Anton Palmér, Egon Karlsson och Lars Johansson från Vimmerby kommun för att tillsammans bolla hur vi kan utveckla denna samverkan på bästa sätt. "Vimmerby föreningsliv tillsammans" kommer i samråd med utvecklingsavdelningen ha 200tkr för föreningslivet där tanken är att det ska genera någonting som kan gynna föreningarna i Vimmerby kommun.

En första föreningsträff skall ske 9/5 där alla Vimmerby kommuns föreningar kommer bli inbjudna. "Save the date".

Är du med i någon förening i Vimmerby och intresserad av att vara med att påverka och vill vara med i denna gruppen så kan ni kontakta fritidssamordnarna Anton eller Mirja på telefonnumrena nedan.