Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Lyckad satsning mot äldre målgrupp

Fabriken personal

Inför den här terminen har Allaktivitetshuset Fabriken anpassat sin verksamhet för att nå en äldre målgrupp. Satsningen har slagit väl ut.
– Nu ser vi att fler högstadie- och gymnasieungdomar kommer hit, säger Anders Degerman, enhetschef.

Inför höstterminen tog Fabriken i Vimmerby beslutet att, på ett tydligare sätt än tidigare, rikta in verksamheten mot ungdomar från högstadiet och gymnasiet. I samband med förändringen rustades lokalerna upp och anpassades för äldre ungdomar. Samtidigt begränsades öppettiderna för mellanstadieelever till tisdagar.

– Högstadie- och gymnasieungdomar har alltid varit vår huvudsakliga målgrupp, men vi såg att många av dem kände att de vuxit ifrån Fabriken. Det var därför vi gjorde den här förändringen. Vi tycker att det är viktigt att de här ungdomarna har ett ställe där de kan hänga och träffa kompisar utan att behöva prestera, säger Anders Degerman.

Hittills har satsningen varit lyckad. Fabriken har ungefär lika många besökare som tidigare, cirka 200 i veckan. Men man ser en tydlig förskjutning mot äldre ungdomar.
– Majoriteten är från högstadiet, vi har många sjuor och åttor. Men även en del som går på gymnasiet, säger Anders Degerman.

Emir Pepic är en av Fabrikens regelbundna besökare. Han går i åttan på Vimarskolan i Vimmerby och tycker förändringarna som gjorts är bra.
– Jag tycker det är kul att komma hit. Det finns massa roliga aktiviteter som är gratis. Oftast spelar jag Fifa och hänger med vänner. Hade inte Fabriken funnits hade jag bara suttit hemma.

Emir Pepic