Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Fabriken gör förändringar för att nå fler unga

Fabriken

Nu gör Fabriken vissa förändringar gällande öppettider och vilka målgrupper verksamheten riktar sig till. Syftet är att nå våra unga bättre än tidigare.

Den 5 september öppnar Fabriken. Då välkomnas ungdomar från högstadiet och gymnasiet, som är Fabrikens huvudsakliga målgrupp.
– Men vi kommer inte att glömma mellanstadieeleverna. De är välkomna på tisdagar
och får då längre tid än tidigare, fram till klockan 17. De kommer också att erbjudas
mer anpassade aktiviteter, säger enhetschef Anders Degerman.

På detta sätt gör Fabriken en satsning som riktar sig mot högstadiet och gymnasiet, men
som även innefattar mellanstadiet. Verksamheten blir tydligare och mer målgruppsanpassad.
Förhoppningen är att det kommer att locka fler unga.
– Anledningen till förändringarna är att vi ser att en del av högstadiets och gymnasiets
ungdomar känner att “de redan gjort” Fabriken under mellanstadietiden. Vissa känner
också att det är många barn i verksamheten och att de vuxit ifrån Fabriken, fortsätter
Anders Degerman

I samband med förändringen rustas lokalerna upp och anpassas för en äldre målgrupp.
Även aktiviteterna kommer att anpassas utifrån vad ungdomarna efterfrågar.

Förändringarna gäller den öppna fritidsgårdsverksamheten. Fabriken är ett Allaktivitetshus,
och deltar man i ett projekt eller har en annan aktivitet på Fabriken är man alltid välkommen
oavsett ålder!