Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Alkoholdrickandet minskar och föräldrar är mer restriktiva

I mars 2021 fick dåvarande tvåor på gymnasiet svara på kommunens årliga drogvaneundersökning. Undersökningen visade att trenden med ett minskat drickande fortsatte och det gjorde även trenden med att allt färre föräldrar bjuder på alkohol och färre tillåter sina barn att dricka alkohol.

Undersökningen visade även att andelen cigarettrökare fortsätter att minska. Minskningen är störst bland de som röker vid enstaka tillfällen. När det kommer till E-cigarettrökning kan vi se en svag, generell minskning. Snusningen har däremot ökat vilket också följer trenden sedan 2017.

Narkotikaanvändning har legat på en stabil nivå mellan fem och tolv procent sedan 2005. Sedan 2013 har vi sett en trend där allt färre känner till någon som de kan köpa narkotika ifrån.

För de som druckit alkohol är den vanligaste debutåldern 16 år, för rökning är det 15 år och för snusning 16-17 år. De flesta anser att det är “upp till var och en” om de vill dricka alkohol och/eller röka. När det kommer till användning av narkotika anser tre fjärdedelar att det är oacceptabelt, en procentandel som ökat markant sedan 2017.

I Vimmerby kommun arbetar vi brett med förebyggande insatser för att minska användandet av alkohol, tobak, nikotin och narkotika bland unga. Det kan exempelvis vara utbildningsinsatser för personal som arbetar med unga, samverkan med föreningslivet, nattvandring, policys med mera. Det är viktigt att vuxna står enade i frågan om att skydda barnen från användning av alkohol, tobak/nikotin och andra droger.

Om du är förälder till en tonåring, eller är en annan vuxen i en tonårings närhet, har även du en stor möjlighet att påverka. Längre ner har vi samlat några länkar med bra information och tips på vad du kan göra för att minska risken för att ditt barn ska börja. Här är några av tipsen:

- Prata med ditt barn om alkohol och tobak/nikotinprodukter, visa ett genuint intresse för ditt barns liv och visa att du bryr dig.

- Bjud inte på alkohol och tobak/nikotinprodukter

- Prata med andra föräldrar och vuxna i ditt barns närhet. Försök att komma i kontakt med föräldrarna till ditt barns kompisar. Det är svårt att vara ensam i detta och vi behöver hjälpas åt.

Och du som är förälder, kom ihåg att du är den viktigaste personen i ditt barns liv!