Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Ökat anslag för arbetet med litterär utveckling

Litteraturnod Vimmerby får ökat anslag för arbetet med litterär utveckling i Kalmar län.

– Vi började med ett anslag som inte räckte till att kunna stödja någon verksamhet, utan vi var helt beroende av att söka projektpengar från Kulturrådet, säger Anna Mellergård, verksamhetsledare för Litteraturnod Vimmerby. Nu har vi fått ett fast anslag från Regionala utvecklingsnämnden, inom ramen för kultursamverkansmodellen, som ger oss möjlighet att driva egna projekt.

Exempelvis biblioteken genomför gärna författarsamtal och lyfter litteraturen på olika sätt. Där kan det nu bli möjligt att få stöd av Litteraturnod Vimmerby.

– Vi kan kanske bidra med det sista som behövs för att ro ett arrangemang i land, säger Anna Mellergård. Vi har nu ett annat utgångsläge och en större möjlighet att stödja litteraturutveckling i Kalmar län.

Anna Mellergård är litteraturutvecklare i Kalmar län och verksamhetsledare för Litteraturnod Vimmerby.

Litteraturnod Vimmerby har varit – och är fortfarande i stor utsträckning – i en uppbyggnadsfas. Nu finns en plattform för att kunna driva egna projekt och stödja litterära aktörer i länet.

I Kalmar läns kommande kulturplan står det: ”Litteraturnod Vimmerby har sedan 2019 det främjande uppdraget inom litteraturområdet. Syftet med Litteraturnod Vimmerby är att stärka och gynna litteratur som konstform, stödja det fria ordet och det litterära samtalet samt att författarsällskapens verksamhet utvecklas i Region Kalmar.”

– Det finns så många idéer i omlopp ute i länet kring arrangemang av olika slag, säger Anna Mellergård. Vi känner vind i seglen! Det är spännande att få vara med och bygga upp en helt ny verksamhet som är unik i sitt slag i Sverige.