Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Till våren blir det nya bryggor på kommunens badplatser

Under våren kommer Vimmerby kommuns samhällsbyggnadsavdelning byta ut bryggor på samtliga av kommunens badplatser. Ovan ser ni bryggorna som lades i Nossen 2019. Det är liknande bryggor som kommer placeras i de andra sjöarna.

I vår kommer bryggorna på följande badplatser att bytas ut till likadana bryggor som i Nossen. Följande badplaster berörs:

- Solnen
- Stjärnevik
- Gullringsdammen
- Storebrodammen
- Holmsjön
- Gränssjön
- Apollo
- Anen

Bryggorna kommer bytas ut i maj och tanken är att det inte kommer bli någon större strukturell förändring utan utformningen kommer vara densamma som nu. Däremot så kommer bryggorna bli bredare och stabilare än de bryggorna som ligger vi har nu.

Ola Gustafsson ordförande i Kultur och fritidsutskottet säger följande om de nya bryggorna:
- Vi har sett att de nya bryggorna vid Nossens badplats har varit uppskattade och nu har Vimmerbyalliansen genom omprioriteringar möjliggjort att även de övriga badplatserna i kommunen kan få ett lyft med nya bryggor.

Anton Palmér på Utvecklingsavdelningen:
- Vi är nästan lyriska över att få möjlighet att byta ut bryggorna på alla badplatser. Den responsen vi har fått sen bytet i Nossen är över förväntan och vi har bara fått till oss positiva tongångar över de nya bryggorna där. Vi gjorde mycket research innan det bytet och det känns som att allt positivt verkligen uppfylldes. Inför detta bytet har vi lyssnat in flertalet barn som badat på bryggorna och haft deras åsikter i åtanke när vi upphandlade de nya bryggorna.