Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Lekplatsernas utformning - Om barnen själva får bestämma

Alla femåringar på förskolorna i Vimmerby kommun har fått möjlighet att tycka till i Vimmerby kommuns lek- och badplatsstrategi. Här ovan ses Mirja Holgersson på utvecklingsavdelningen som varit på förskolan Norrängen och hämtat barnens önskemål och visioner hur deras "bästa" lekplats skall se ut.

Vimmerby kommun håller på att ta fram en lek- och badplatsstrategi för hela kommunen. En långsiktig strategi med handlingsplan för kommunens lekplatser och badplatser. Den absolut viktigaste delen i denna strategi är att barnen som leker på lekplatserna skall få tycka till varpå ett samarbete har genomförts tillsammans med kommunens förskolor:

Mirja Holgersson, utvecklingsavdelningen säger:

- Samhällsbyggnadsavdelningen tillsammans med utvecklingsavdelningen har arbetat med strategin under en tid. Nu har vi kommit så långt i arbetet där nästa steg är att genomföra medborgardialoger kring strategin och de som kan detta bäst är barnen. Så i samverkan med förskolorna har vi gått ut med frågor till barnen om vad de tycker om att göra i utomhus, vad för redskap som är roliga och hur de önskar att miljön ska se ut omkring.

Nu har delar av materialet från förskolorna samlats in och håller på att sammanställas.

- Det är otroligt roligt att få ta del av barnens tankar och idéer i det här arbetet. På Norrängens förskola har man bland annat arbetat med detta i kombination med att prata om demokrati med barnen där de fått rösta med hjälp av lego.
Vi har fått in många idéer, teckningar och texter från barnen som vi nu ska väva in i strategin. Det kan vara allt från att de önskar vatten och träd på i sina utemiljöer till glittriga rutschkanor och klätternät.

Utöver dialoger med förskolorna har även frågor gått ut till de utvecklingsgrupper som finns runt om i alla tätorter. Där har bland annat frågor om placering av lekplatser, antal lekplatser och utformningen av dessa ställts.

Anders Degerman på utvecklingsavdelningen är samordnare för Vimmerby kommuns barnkonventionsarbete

- Det som våra tjänstepersoner har gjort i arbetet med denna bad- och lekplatsstrategi är ett konkret barnrättsarbete utifrån barnkonventionen. Det har varit ett lärorikt och spännande arbete och här ser vi verkligen att barnen får sina rättigheter tillgodosedda. Att sedan slutresultatet blir så mycket bättre när vi låter experterna, dvs barnen komma till tals gör såklart inte saken sämre, säger folkhälsosamordnare Anders Degerman