Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Årets nyårslöfte – ingen alkohol till tonåringar

Jul- och nyårshelgerna innebär mer alkohol i många familjer. Vi önskar därför att föräldrar och vuxna i hela Vimmerby kommun ska stå enade kring frågan om tydlig gränssättning gällande alkohol och tonåringar. Låt årets nyårslöfte bli att inte bjuda tonåringar på alkohol.

Vissa föräldrar vill avdramatisera alkohol genom att bjuda sitt barn på ett halvt glas till
middagen eller en öl på släktträffen. Oavsett vad man tror och tycker så är forskningen inom
området enig: Bjuder man barn på alkohol visar man att det är okej att dricka som ungdom.
Det enda vuxna lär ungdomar genom att bjuda på alkohol hemma är att dricka alkohol.

Lokala undersökningar visar att allt fler föräldrar inte tillåter att deras tonåringar dricker
alkohol. Det är bra eftersom studier visar att barn och unga som blir bjudna på alkohol i
hemmet dricker mer senare under uppväxten, vilket innebär att ett konsekvent nej till alkohol
verkligen kan göra stor skillnad.

Tillitsfulla familjerelationer är en stark skyddsfaktor för ungas hälsa. Du kan påverka din
tonåring genom att prata om alkohol i tonåren, visa att du bryr dig och lyssna. Tonåringar bryr
sig om vad deras föräldrar säger – även om det inte alltid verkar så i stunden. Vi vill uppmana
dig som är förälder att berätta för din tonåring vad du tycker är okej eller inte kring alkohol.
Vi önskar att föräldrar och vuxna i hela Vimmerby kommun ska stå enade kring frågan om
tydlig gränssättning gällande alkohol.

Att prata om alkohol är inte alltid det lättaste. Ett råd är att börja med att ta del av tips och
fakta om alkohol och tonåringar på www.tonarsparloren.se. Tonårsparlören är lika aktuell
under högstadietiden som under gymnasietiden. Ungdomars drickande ökar ju äldre de blir
men det är inte bara ungdomars drickande som förändras över tid, det göra även
vårdnadshavarnas inställning till ungdomars drickande. När ungdomar börjar i gymnasiet är
det nästan hälften av deras föräldrar som är tillåtande till att ungdomar dricker alkohol. Därför
vill vi påminna dig som vårdnadshavare att inte tappa taget om din tonåring och fortsätta vara
restriktiv hela vägen fram tills 18-årsdagen då hen får bestämma själv.

Varje år genomför Vimmerby kommun en drogvaneundersökning, vartannat år i åk 8 och
vartannat är i åk 2 på gymnasiet. Då får ungdomarna svara på frågor kring alkohol, men även
om tobak och narkotika. Resultatet och trenderna under åren används sedan som grund för det drogpreventiva arbetet i kommunen. Vår förhoppning är att nästa år, med er hjälp, kunna se att färre ungdomar svarar att de inte vet huruvida de får dricka alkohol eller inte för sina
föräldrar.

Testa gärna din egen alkoholkonsumtion inför storhelgerna. Det kan du göra på
https://www.alkoholprofilen.se/

På https://www.iq.se/tips-och-stod/nagon-annans-drickande/ kan du även hitta råd om du
funderar över någon annans drickande.

För ytterligare stöd och rådgivning kan du ringa Alkohollinjen på 020-844 448. Där får du
prata med en utbildad rådgivare. Samtalet är både anonymt och gratis.