Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Digital föreläsning med Lisa Hedman

Som en del av uppmärksammandet av demokratins 100års firande bjuder Vimmerby kommun på en digitala föreläsning av Lisa Hedman om hennes studie ”Tjänstepersoner och politikers lärande i arbete med ungas inflytande på landsbygden”. Föreläsningen finns att se från och med onsdag den 17 november och två veckor framåt.

Föreläsningen riktar sig till alla som vill veta mer om ungas inflytande och hur ålder påverkar
möjligheterna att delta i demokratin. Hur ser tjänstepersoner på barn och ungas åsikter? Ses unga som fullvärdiga medborgare eller som blivande medborgare som ska läras upp tills att de får rösta som 18-åringar?

Lisa Hedman är forskarstuderande på Campus Västervik och undersöker hur tjänstepersoners och politikers lärande ser ut i arbetet med barn och ungas inflytande ser ut på landsbygden. Målet med studien är öka förståelsen gör vuxna och ungas perspektiv och att på så sätt förbättra barns och ungas möjligheter till inflytande.

Länk direkt till föreläsningen hittar ni här: https://youtu.be/FZYg70Nkf4Q