Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Unga kommunutvecklare 2021

Under de tre första veckorna på sommarlovet har sex ungdomar i nian och ettan på gymnasiet feriepraktiken Unga kommunutvecklare. Under praktiken har ungdomarna tre uppdrag som innebär att de ska undersöka hur unga upplever den fysiska tryggheten i kommunen, utvärdera badplatser och andra platser för fysisk aktivitet ut ett tillgänglighets- och jämlikhetsperspektiv och testa på olika besöksmål i kommunen.

Syftet med Unga kommunutvecklare var att få ett ungdomsperspektiv på olika frågor och arbeten i kommunen. Unga kommunutvecklare är i sig en del av kommunens arbete med ungdomsinflytande och går i linje med Barnkonventionen.

Första uppdraget handlar om hur ungdomar upplever tryggheten i kommunen. Vilka platser känns trygga och fina? Vilka platser känns fula och otrygga? De unga kommunutvecklarna har pratat med ungdomar i kommunen som fått dela sina åsikter om hur tryggheten skulle kunna förbättras. Det andra uppdraget handlar om tillgänglighet och jämlikhet. I kommunen finns flera platser som är till för att uppmuntra till fysisk aktivitet, allt från badplatser till motionsspår. Kan alla besöka dessa platser? De unga kommunutvecklarna undersöker i sommar hur olika platser ser ut och lämnar över det samlade materialet till kommunen. Det sista uppdraget är att recensera olika besöksmål som finns i kommunen. De unga kommunutvecklarna ger ett ungdomsperspektiv och hjälper till att locka andra ungdomar att prova några av alla de aktiviteter som finns i Vimmerby kommun.

De unga kommunutvecklarna har inte bara arbetat med de tre uppdragen utan även deltagit i utbildningar kring barnkonventionen och jämlikhet. Ungdomarna kommer presentera resultaten från sina uppdrag senare under sommaren.

Läs mer om de Unga kommunutvecklarnas arbete på länken nedan!