Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Spontanområde för fysisk aktivitet växer fram

På bilden syns Fredrik, Johan och Mats från kommunens driftsavdelning som precis satt upp nya basketkorgar och skateramper vid Vimmerby kommuns nya aktivitetsområde. Tidigare står den väldigt polpulära sargen på plats som nyttjas flitigt året runt.

Fredrik, Johan och Mats har flyttat den gamla sargen för att ge mer yta till skaten på aktivitetsytan bakom tennishallen. Nu finns det möjlighet till såväl basket som streethockey, asfaltsbandy, skate, trickcykling, kickbike, inlines och mer därtill på ytorna.

- Det är skönt att vi kommit igång med satsningarna med de 350 tkr i stimulansmedel som Vimmerby kommun tillsatt för spontanidrott och fysisk aktivitet. Detta är ett första steg i aktiviteter som våra barn och unga efterfrågat och mer kommer. säger Anton Palmér, fritidssamordnare.

- Vi ser många vinster i att lägga olika aktiviteter på samma ställe. Unga behöver mötesplatser och vi vet av erfarenhet att många människor i rörelse skapar en trygghet till platsen. Vi ser såklart gärna att vuxna finns på platsen också, gärna som aktiva men i alla fall att de passerar förbi tillägger, Anders Degerman, fokkhälsosamordnare.