Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Information om föreningsstöd 2021

I år håller utvecklingsavdelningen på att applicerar ett nytt regelverk för stöd till Vimmerby kommuns föreningar. Detta har inneburit en del svårigheter när vi är mitt i en pågående pandemi.

Vimmerby kommuns nya grundstöd till föreningslivet grundar sig bland annat i antalet medlemmar och aktiviteter som föreningen haft föregående år. De råd och riktlinjer som vi fått från Folkhälsomyndigheten och regering med anledning av pandemin har skapat svårigheter för föreningarna att hålla i gång sina verksamheter. Detta innebär att många föreningar minskat antalet aktivitetstillfällen och flera föreningar inte har haft några akiviteter alls.

Många föreningar har kämpat och ställt om sina verksamheter i den mån det är möjligt för att klara av att hålla föreningen igång. Behovet av stöd har dock varit lika stort som tidigare och av den anledningen så kommer föreningarna ges möjlighet att söka och komplettera årets ansökan för grundstöd utefter de aktiviteter som föreningen hade 2019 istället för 2020.

Vi hoppas att denna insatsen gör att föreningarna kommer upp i den nivån till grundstöd som föreningen hade varit berättigande till om det inte varit en pandemi.