Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Pressmeddelande: Vimmerby berättar återupptar digitala samtal om litteratur

Människor kommer till vårt land med erfarenheter av krig och orättvisor och med stora och genomgripande livsberättelser, många av dem finns i vårt län.

Hur kan deras berättelser berättas? Hur går det till när man inte behärskar språket fullt ut?
Och hur kan den som berättar försäkra sig om att berättelsen blir som man tänkt sig, vilket utrymme har den som skriver att tolka?

Miranda Ebrahimi samarbetade med journalisten Elisabet Omsén i "Den ofrivilliga bruden. En dokumentär berättelse om tvångsgifte". Tillsammans fångade de händelser, känslor och vändpunkter.

Miranda Ebrahimi är en av flera röster i Kalmar län som har en stark berättelse och som valt att berätta den.

Den ofrivilliga bruden -
30 minuters samtal mellan regionförfattaren Ami Andersson och Miranda Ebrahimi.

Onsdag den 17 februari kl 18.15
Livestream på Vimmeby Berättar's Facebook-sida

Arrangör: Litteraturnod Vimmerby i samarbete med studieförbundet BILDA.


FAKTARUTA
Litteraturnod Vimmerby är Kalmar läns plattform för litteraturutveckling.

I samverkan med lokala, nationella och internationella aktörer ska litteraturnoden verka för att nya mötesplatser och arenor för litteratur skapas samt utveckla metoder för läs- och skrivfrämjande. Med utgångspunkt i Astrid Lindgrens författarskap, etik och perspektiv verkar litteraturnoden för det fria ordet, tryckfrihet och för litteratur som konstform.

Regionförfattarna har Litteraturnod Vimmerbys uppdrag att verka för läs- och skrivfrämjande i hela länet och är en viktig del i litteraturnodens uppdrag att synliggöra länets författare.

Vimmerby berättar är en litteraturfestival som initierats av Litteraturnod Vimmerby. Den arrangeras för tredje året i rad i oktober månad 2021 i Vimmerby. Som en konsekvens av covid-19 genomförs vinter/vår 2021 en rad författarsamtal samt Litterära salonger, som en förlängning av Vimmerby berättar 2020.