Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Årets nyårslöfte – ingen alkohol till tonåringar

Har du en tonåring hemma? Jul- och nyårshelgerna innebär mer alkohol i många familjer. Vi önskar därför att föräldrar och vuxna i hela Vimmerby kommun ska stå enade kring frågan om tydlig gränssättning gällande alkohol.

Vissa föräldrar vill avdramatisera alkohol genom att bjuda sitt barn på ett halvt glas till middagen eller en öl på släktträffen. Oavsett vad man tror och tycker så är forskningen inom området enig: Bjuder barn på alkohol visar man att det är okej att dricka trots att man inte är vuxen. Det enda vuxna lär ungdomar genom att bjuda på alkohol hemma är att dricka alkohol.

Lokala undersökningar visar att allt fler föräldrar inte tillåter att deras tonåringar dricker alkohol. Det är bra eftersom studier visar att barn och unga som blir bjudna på alkohol i hemmet dricker mer senare under uppväxten, vilket innebär att ett konsekvent nej till alkohol verkligen kan göra stor skillnad.

Tillitsfulla familjerelationer har en oerhört hög skyddsfaktor för ungas hälsa. Du kan påverka din tonåring genom att prata om alkohol i tonåren, visa att du bryr dig och lyssna. Tonåringar bryr sig om vad deras föräldrar säger – även om det inte alltid verkar så i stunden. Vi vill uppmana dig som är förälder att berätta för din tonåring vad du tycker är okej eller inte kring alkohol. Vi önskar att föräldrar och vuxna i hela Vimmerby kommun ska stå enade kring frågan om tydlig gränssättning gällande alkohol.

Att prata om alkohol är inte alltid det lättaste. Ett råd är att börja med att ta del av tips och fakta om alkohol och tonåringar på www.tonarsparloren.se. Tonårsparlören är lika aktuell under högstadietiden som under gymnasietiden. Ungdomars drickande ökar ju äldre de blir men det är inte bara ungdomars drickande som förändras över tid, det göra även vårdnadshavarnas inställning till ungdomars drickande. När ungdomar börjar i gymnasiet är det nästan hälften av deras föräldrar som är tillåtande till att ungdomar dricker alkohol. Därför vill vi påminna dig som vårdnadshavare att inte tappa taget om din tonåring och fortsätta vara restriktiv ändå fram tills 18-årsdagen då hen får bestämma själv.

Varje år genomför Vimmerby kommun en drogvaneundersökning, vartannat år i åk 8 och vartannat är i åk 2 på gymnasiet. Då får ungdomarna svara på frågor kring alkohol, men även om tobak och narkotika. Resultatet och trenderna under åren används sedan som grund för det drogpreventiva arbetet i kommunen. Vår förhoppning är att nästa år, med er hjälp, kunna se att färre ungdomar svarar att de inte vet huruvida de får dricka alkohol eller inte för sina föräldrar.

I år kommer du kunna hitta material från Tonårsparlören och Tänk om i din lokala matbutik under jul- och nyårshelgerna. Plocka gärna med materialet hem och sätt upp på kylskåpet så har du det nära till hands när det behövs.

Testa gärna din egen alkoholkonsumtion inför storhelgerna. Det kan du göra på https://www.alkoholprofilen.se/

https://www.iq.se/tips-och-stod/nagon-annans-drickande/ kan du även hitta råd om du funderar över någon annans drickande.

För ytterligare stöd och rådgivning kan du ringa Alkohollinjen på 020-844 448. Där får du prata med en utbildad rådgivare. Samtalet är både anonymt och gratis.