Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Pressmeddelande: En miljon till litteraturen

Thomas C Eriksson och Anna Mellergård

Foto: Erik Almgren

Statens kulturråd har beviljat en miljon kronor till läs- och skrivfrämjande arbete i Vimmerby och Kalmar län. Pengarna fördelas lika mellan Vimmerby bibliotek och regionens litteraturuppdrag givet Vimmerby kommun.

Nu står det klart att Kulturrådet beviljar pengar till ytterligare satsningar på litteraturen i Vimmerby och Kalmar län. En miljon kronor fördelas lika mellan Vimmerby kommuns regionala litteraturuppdrag och Vimmerby bibliotek.

- Det har varit en omtumlande vår på många sätt. Regionförfattarna har verkligen fått ställa om. Det som var tänkt som skrivarverkstäder på biblioteken i länet, har blivit mail, telefonsamtal och videomöten. Nu samlas 130 berättelser in som ska bli ett körverk med olika röster från länet. Att vi nu tack vare Kulturrådets stöd kan fortsätta det arbete som Ami Andersson och Tove Folkesson påbörjat känns så bra, säger litteraturutvecklare Anna Mellergård.

Även Vimmerby bibliotek har fått ett bidrag på en halv miljon kronor från Statens Kulturråd. Pengarna skall gå till att införa "meröppet" på filialerna i Storebro och Södra Vi, vilket innebär att låntagare som fyllt 18 år och fått meröppet kopplat till sitt lånekort kan utnyttja bibliotekets lokaler och utbud även när det inte är bemannat.

- Tack vare bidraget från Kulturrådet kommer filialerna att kunna öka tillgängligheten från fem timmar till 99 timmar per vecka. Fantastiskt! säger Thomas C Ericsson, bibliotekschef i Vimmerby.

I ett första skede kommer satsningen att omfatta Storebro. Lokalerna kommer att genomgå en mindre renovering i sommar och när biblioteket öppnar igen i september kommer nya hyllor och inredning finnas på plats. Själva meröppet-systemet kommer dock att dröja till längre fram i höst med anledning av bland annat upphandlingar.

- Nu vill vi att Storebroborna hjälper till att låna så mycket böcker som möjligt över sommaren så slipper vi packa ner allt i kartonger, säger Thomas C Ericsson.

Biblioteket kommer även att bli en del i projektet "Mötesplats Storebro". Under 2021 kommer man gå vidare med tillgänglighetsarbetet och införa meröppet på filialen i Södra Vi.

- Det är så spännande allt som händer inom litteratur- och biblioteksvärlden i dag. Satsningen i Sverige på meröppet har utan tvekan förändrat små orters möjligheter radikalt. Plötsligt blir tanken på biblioteken som offentliga vardagsrum, eller som en frizon i en värld där snart allt kostar pengar, inte så utopisk ens för små orter som Södra Vi och Storebro, säger Anna Mellergård, som drömmer om att hela Kalmar län ska sjuda av aktiviteter kopplade till läsande och skrivande på biblioteken.