Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Pressmeddelande: Ökning av sökande till Kulturskolan

Antal sökande elever till Kulturskolan i Vimmerby har ökat det senaste läsåret, från 234 elever höstterminen 2018 till 272 elever vårterminen 2020.

Kulturskolan i Vimmerby ser just nu en ökning av antalet sökande i jämförelse med tidigare år. Under vårterminen 2020 har 272 elever sökt till kurser inom Kulturskolan, en ökning med 16 procent jämfört med höstterminen 2018. Ämnen som ökat mest är dans, kör och gitarr.

Anders Degerman, tf enhetschef Kulturskolan:

- Extra glädjande är att andelen pojkar har ökat från ca 20 procent av elevunderlaget till nuvarande nästan 30 procent. Det pågår dessutom ett projekt med stöd av Kulturrådet, där ca 40 barn sjunger i kör. Dessa elever ingår inte i statistiken.

Utöver frivilliga ämneskurser deltar Kulturskolan i grund- och gymnasieskolan på flera sätt, t ex genom elevens val, skapande skola, kulturgarantin, dansprofil och film- media. Detta gör att alla barn i Vimmerby kommun, inom vissa årskurser, får del av Kulturskolans utbud.