Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Besked om sommarens feriepraktik i slutet av maj

Coronavirussjukdomen covid-19 påverkar många delar av samhället och tyvärr också feriepraktiken för ungdomar i Vimmerby kommun. Besked om feriepraktik brukar vanligtvis gå ut i mitten av maj men på grund av rådande omständigheter skjuts beskedet fram till slutet av månaden.

Under maj månad får de ungdomar som sökt feriepraktik erbjudande om en plats som de kan tacka ja eller nej till via Feriebas. Då man loggar in med personnummer och lösenord.

Det händer att ungdomar blir erbjudna feriepraktik inom ett arbetsområde eller period som de inte har valt. Byten av platser eller perioder är inte möjliga i detta läge.

Camilla Karlsson, Fritidsledare och samordnare på Fabriken:

- En del av de feriearbeten vi brukar erbjuda ungdomar är inte tillgängliga i år och det gör att handläggning av feriearbeten tar längre tid än vanligt. Vi arbetar för att alla som önskar en feriepraktikplats ska bli erbjuden en. Vi förstår att fördröjningen kan väcka många frågor men vi hoppas på förståelse för situationen.