Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Nu är vintern här och dags för snöröjning och halkbekämpning

SMHI varnar för snöfall och kyla i vårt område. Det är fortfarande osäkert hur mycket snö som kommer att falla men kommunen är redo med sin maskinpark för att hantera både snö och halka.

Tillsammans med inhyrda entreprenörer ansvarar kommunens driftenhet för plogning av kommunala gator, parkeringar samt gång- och cykelvägar.

Förutsättningarna för snöröjning på kommunala gator är:

  • Gator och vägar röjs vid snödjup 8-10 cm
  • Villakvarter röjs vid snödjup 10 cm
  • Gång- och cykelvägar, ytor vid skolor och torg röjs vid 5 cm
  • När villkoren för röjning är uppfyllda ska arbetet påbörjas senast kl. 07.00

Vi prioriterar skolor, gång- och cykelvägar, resecentrum och räddningstjänst i första hand. Därefter övriga gator och vägar. Samma förutsättningar och prioriteringsordning gäller för såväl Vimmerby stad som för de kringliggande orterna.

På hemsidan under rubriken Snöröjning finns mer information att läsa. Där finner du även svar på några av de vanligaste frågorna gällande snöröjning och halkbekämpning.

Vi vill också uppmana alla trafikanter att ta det lugnt i trafiken och använda vinterdäck.