Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Klipp häcken - rädda liv

Du vet väl om att du som fastighetsägare är skyldig att se till att växtligheten på tomten klipps så att sikten är god för att begränsa
risken för olyckor?

Tänk på att växterna kanske inte bara skymmer sikten i vägkorsningar, utan även gömmer vägmärken och skymmer gatubelysning, vilket påverkar tillgängligheten. Gäller även dig med högt staket eller mur.

Du kan göra några enkla åtgärder för att rädda liv!

Din häck ska växa inom ditt eget tomtområde. Är buskarna för stora kan fotgängare och cyklister tvingas ut på gatan vilket ökar risken för trafikolyckor. Plantera därför häckar och buskar som är mer än en meter höga minst 60 cm från tomtgränsen. Träd och större buskar bör planteras minst två meter från tomtgränsen. Då riskerar de inte att växa utanför tomtgränsen.

Nu i september månad kommer vi på kommunen att se över växtligeten och när vi upptäcker att en häck är för hög eller växer utanför tomtgränsen lämnas ett informationsblad i din brevlåda om reglerna som gäller .

Läs mer om vilka regler som gäller i broschyren Klipp häcken här nedan.