Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Avverkning i VOK-skogen i augusti

VOK-skogen 7-18 augusti 2023

Med start måndagen den 7 augusti planeras avverkning av träd angripna av granbarkborrar i VOK-skogen.

Arbetet med maskiner kommer att pågå vardagar mellan den 7 och den 18 augusti i markerat område i kartbilden ovan.

Avverkningen utförs av kommunens skogsförvaltare Skogssällskapet som sätter upp informations- och varningsskyltar. Det är viktigt att respektera säkerhetsavstånden till maskinerna. Vi vädjar därför till att personer inte vistas i området under pågående arbete.

Vi ber er ha överseende med ev. störningar som uppstår i samband med avverkningen då arbetsfordon kan orsaka visst buller och ökad trafik under begränsad tid.