Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Skadegörelse och stökigt på stan

Natten till idag fredag 21 april har det varit en hel del skadegörelse
i centrala Vimmerby

Några exempel på vad som inträffat under natten och som uppmärksammats av gatukontoret under morgonen är:

Runt ishallen och Vimarskolan har det varit nedskräpning främst i form av krossat glas och parksofforna vid skolan har kastats runt på skolans område.

På gång- och cykelvägen mellan Vimarskolan och Folkhögskolan har grindarna, ett så kallat krångel, som ska hindra fordon att köra in på gång- cykelvägen brutits sönder och fyller inte längre någon funktion.

Elkontakterna till fontänen på Stora Torget har också utsatts för skadegörelse, de har brutits av och tagits sönder vilket innebär att de måste repareras.

Kommunens driftavdelning har ägnat fredagsmorgonen och förmiddagen åt att åtgärda det som går att åtgärda i nuläget.