Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Trafiknyheter vecka 43

Förstora bilden

Avstängda körfält Kampgatan i Vimmerby

Från den 1 november 2022 till den 31 maj 2023 pågår arbete med schaktning på
Kampgatan i Vimmerby. Detta i samband med nybyggnation av projektet Uven.

Halva körfältet kommer under denna period att vara avstängt och trafikanter ombeds
att om möjligt välja annan väg.