Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Avverkning i VOK-skogen i september

Avverkning i markerat område VOK-skogen

Med start måndagen den 12 september planeras avverkning av träd angripna av granbarkborrar i VOK-skogen

Arbetet med maskiner kommer att pågå vardagar mellan den 12 och den 23 september
i markerat område i kartbilden ovan.

Avverkningen utförs av kommunens skogsförvaltare Skogssällskapet som sätter upp informations- och varningsskyltar. Det är viktigt att respektera säkerhetsavstånden till maskinerna. Vi vädjar därför till att personer inte vistas i området under pågående arbete.

Vi ber er ha överseende med ev. störningar som uppstår i samband med avverkningen
då arbetsfordon kan orsaka visst buller och ökad trafik under begränsad tid.