Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Avstängning del av Snokebovägen

Förstora bilden

Vimmerby Energi & Miljö AB bygger ny dagvattenledning i området kring Snokebovägen

Detta innebär att del av Snokebovägen, enligt röd markering i kartan ovan, stängs av
för motorfordon. Avstängningen gäller mellan klockan 07.00 måndagen den 27 juni 2022
till och med fredagen den 29 juli 2022 klockan 16.00

Vemab skriver på sin hemsida, vemab.se/planerade-arbeten:
Vi kommer bygga ny dagvattenledning i detta område för att möjliggöra avledning av
dag- och vägvatten från både gata och eventuellt fastigheter. Entreprenadarbeten
kommer påverka framkomligheten till fastigheter på Snokebogatan.
In- och utfart till fastigheter kommer att begränsas under entreprenadens framfart,

men göras tillgängliga på bästa möjliga vis. 

Omledning av trafiken sker enligt kartbild nedan, vänligen följ orange pilar och vägvisningar.

Förstora bilden