Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Vecka 10 utförs arbete längs med Lundgatan för att till en början ta bort de låga tallarna

Gång och cykelvägen flyttas tillfälligt på grund av planerat arbete

Gatukontoret påbörjar måndagen den 7 mars ett arbete med att ta bort de lågväxande tallarna utmed Lundgatan, se röda markeringar på bilden ovan.

Detta innebär att gång- och cykelvägen tillfälligt flyttas ut mot Lundgatan och markeras
med barriärer och staket.

Arbetet beräknas pågå i början av vecka 10.