Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Parkeringar i centrala Vimmerby

Två parkeringar i centrala Vimmerby har tillfälligt ändrats till
parkeringar där tillstånd erfordras

På grund av det omfattande arbetet som Vimmerby Energi & Miljö utför under mars och april på Rönnbärsgatan och Sveagatan har boende i området som i dagsläget har parkeringsplats vid fastigheter på berörda gator fått tillfälliga parkeringstillstånd.

Parkeringarna som nu är skyltade med Tillstånd erfordras är parkeringsplatsen Kiosken vid Rönnbärsgatan och parkeringsplatsenTullport vid Västra Tullportsgatan. Se orange markeringar i kartan vilka parkeringar som berörs.

Vid Tullportsparkeringen är det på den tidigare 48-timmarsparkeringen där det nu erfordras tillstånd från kommunen för att stå.

Ett digitalt tillstånd kan utfärdas, efter ansökan till kommunen, till boende som har parkeringsplats i parkeringshus eller vid fastigheter på berörda gator och där åtkomst
inte finns under tiden som arbetet pågår.

Arbetet med VA-ledningarna beräknas fortgå mellan den 1 mars och två månader framöver.