Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Kommunens trafikbelysning justeras

Gatlykta

Det successiva arbetet med att ställa om tiderna för kommunens trafikbelysning är nu genomförd i större delen av kommunen.

Med trafikbelysning avses all belysning utefter gator, vägar samt gång- och cykelvägar i Vimmerby kommun. Trafikbelysning är till för att öka trafiksäkerheten för alla trafikanter, såväl gående som cyklister och motorfordon.

Trygghetsbelysning kan t ex. omfatta lekplatser, gångpassager mellan bostadsområden, parker mm, här kan man välja hur många av de ordinarie ljuspunkterna som ska lysa.

Den genomförda justeringen innebär att ungefär varannan ljuspunkt är släckt under särskilda tider enligt nedan. Belysningen har reducerats i syfte att spara kommunen energi och kostnader.

Tider då belysningen kommer att vara reducerad:

- Vardagar: delvis släckt 24.00 - 07.00, övrig tid full belysning efter skymning

- Helger: delvis släckt 02.00 - 07.00, övrig tid full belysning efter skymning