Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Se över träd, buskar och häckar för säkerhetens och framkomlighetens skull

Driftenheten på Vimmerby kommun ser över växtligheten vid
gång- och cykelvägar och korsningar och lägger information i
brevlådan vid berörda fastigheter.

För att öka trafiksäkerheten, framkomligheten och underlätta gatuunderhållet uppmanas
berörda fastighetsägare att beskära sina träd, buskar och häckar.

Under vecka 34 och 35 ser vi över växtligheten i kommunen och om ni får en broschyr i brevlådan gäller det er fastighet. Mer information finns att läsa i broschyren nedan.