Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Avstängd gång- och cykelbana i området mellan Stubingränd och Rådjursstigen - uppdaterat datum - avstängningen gäller från den 16 augusti

Gång- och cykelbana har stängts av från den 16 augusti, det var tyvärr felaktigt datum i tidigare information

Med start från måndag 16 augusti 2021 kommer markarbeten i området mellan Stubingränd, Täljstensgatan, Rådjursstigen och Kompassgränd att påbörjas.

Området förbereds för kommande etablering av bostäder och mycket byggtrafik förekommer.
Arbetet beräknas pågå året ut, fram till och med december 2021.

Detta innebär att gång- och cykelbanorna i det berörda området stängs av, se
blå markeringar i kartan.

Vi ber allmänheten vänligen respektera avspärrningarna för att förhindra olyckor och
vädjar till att personer inte vistas i området under tidsperioden.

Vi ber er ha överseende med eventuella störningar som uppstår i samband med arbetet
då arbetsfordon kan orsaka visst buller och ökad trafik under vissa tider.