Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Avverkning vid motionsspår Vimmerby

Södra påbörjar den 19 maj en skogsavverkning av granbarkborre-angripen skog i nära anslutning till motionsspåret

Från onsdag 19 maj och fram till och med fredag vecka 21, den 28 maj, kommer Södra att avverka skog hos en privat markägare i nära anslutning till kommunens motionsspår.

Viss terrängtransport av avverkat virke kan ske under vecka 22.

Terrängtransport av virke från avverkningsområdet närmast VOK-masten kommer korsa motionsspår vid några tillfällen. När avverkning av områden närmast sker motionsspår kommer avspärrningsband att spännas över motionsspår, vänligen gå inte innanför dessa avspärrningar när de är uppsatta då det kan innebära direkt risk för personskada.

Avverkning norr om vägen till Haga gård. Häststig samt motionsspår i kanten av
avverkning. Rödvit markering av avverkning, virkesupplag på kommunens mark
vid väg som även används som motionsspår. Se bild nedan.

Kontaktperson hos Södra Skog:
Sebastian Helgee, Skogsinspektor
Vimmerby Verksamhetsområde
sebastian.helgee@sodra.com Telefon 010 47 162 44