Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Trafikverket bygger två busshållplatser och en pendlarparkering i Storebro 2021

Trafikverket påbörjar arbetet med att bygga två busshållplatser och en pendlarparkering i Storebro den 8 mars 2021

Karta Storebro busshållplatser pendlarparkering 2021

Trafikverket har meddelat att de nu planerar att starta byggnationen av två busshållplatser och en pendlarparkering för 10 personbilar i anslutning till korsningen mellan väg 23/34 och Rampvägen i Storebro.

De sätter även upp belysning på busshållplatsen och parkeringen för en säkrare miljö och för att öka trafiksäkerheten. Busshållplatserna och pendlarparkeringen ska bindas samman av en gång- och cykelväg samt en gångpassage.

NCC är entreprenör. De börjar med losshållning av berg och fyll för pendlarparkering mellan väg 23/34 och Rampvägen med byggstart den 8 mars 2021.

Arbetet beräknas vara klart i mitten av juni 2021

Inledningsvis påverkas inte trafiken i någon större omfattning. När hållplatsen på den västra sidan ska byggas kommer trafiken tidvis att regleras med trafikljus. På väg 23/34 blir det korta stopp vid sprängning ett par dagar, preliminärt i vecka 11 (15-21 mars).

Läs mer och följ projektet på Trafikverkets hemsida för kollektivåtgärder i Småland, länk nedan.