Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Snöröjning pågår

Det har kommit en hel del snö i Vimmerby kommun det senaste dygnet. Snöröjningen jobbar för fullt för att få undan så mycket snö som möjligt.

Den senaste månaden har det kommit mycket snö och det blir svårare för oss att hitta ställen att lasta av snön. Det innebär att vi använder alla ytor vi kan komma åt under tiden det fortsätter snöa för att sedan, när det slutat, successivt rensa snöhögar.

När vi röjer snö prioriterar vi skolor, gång- och cykelvägar, resecentrum och räddningstjänst i första hand. Därefter övriga gator och vägar. Samma förutsättningar och prioriteringsordning gäller för såväl Vimmerby stad som för de kringliggande orterna.

Det är Vimmerby kommuns driftenhet och inhyrda entreprenörer som sköter snöröjningen på kommunens gator och vägar. Övriga vägar sköts av Trafikverket.

Detta kan du hjälpa till med

Tillsammans kan vi hjälpa till att öka framkomligheten och undvika bekymmer framöver när snöfallet slutar och det eventuellt börjar töa

  • Tänk på att ni som har egna uppfarter att ni parkerar på dem, istället för på gatan.
    Detta underlättar för snöröjningen.
  • Undvik att skotta upp snö på elskåp med mera. Om det blir strömavbrott så försvårar det för servicepersonal
  • Håll undan snön framför postlådor och sopkärl, det underlättar arbetet för våra sophämtare och brevbärare.

I dessa coronatider är det extra viktigt att vi bryr oss om varandra. Stötta dina grannar med att skotta och handla om de har svårigheter själva.

Snöhögar är inga lekplatser

Tänk även på att det finns stora snöhögar på många platser som vändplatser, skolgårdar och andra ställen. Det är frestande att klättra, åka kana och gräva grottor och tunnlar. Förutom att grottor kan rasa in så kan det komma traktorer som öser på ännu mer snö eller kanske ta bort hela högen. Trafikanter som passerar snöhögen kan också ha svårt att se lekande barn, så var uppmärksam för att förhindra att det sker en olycka.