Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Snöröjning pågår idag torsdag 28 januari

Det har fallit mycket snö sedan i går och snöröjning pågår i hela kommunen sedan tidig morgon.

Snöröjning och halkbekämpning pågår för fullt efter senaste snöfallet. Enligt de senaste prognoserna kan det komma mer snö under dagen och kvällen och arbetet med att röja
snö fortsätter.

Arbetet utförs av Vimmerby kommun och entreprenörerna enligt prioriteringar och förutsättningarna på de kommunala gatorna:

  • Gator och vägar röjs vid snödjup 8-10 cm
  • Villakvarter röjs vid snödjup 10 cm
  • Gång- och cykelvägar, ytor vid skolor och torg röjs vid 5 cm
  • När villkoren för röjning är uppfyllda ska denna påbörjas senast kl. 07.00
    Vi prioriterar skolor, gång- och cykelvägar, resecentrum och räddningstjänst i första hand. Därefter övriga gator och vägar.

Samma förutsättningar och prioriteringsordning gäller för såväl Vimmerby stad som för de kringliggande orterna.