Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Snöröjning och halkbekämpning

Det har kommit mycket snö de senaste dagarna och vi arbetar just nu med snöröjning och halkbekämpning i hela kommunen.

Gul traktor röjer stora mängder snö.

Prioriteringen och förutsättningarna för snöröjning på de kommunala gatorna är:

  • Gator och vägar röjs vid snödjup 8-10 cm
  • Villakvarter röjs vid snödjup 10 cm
  • Gång- och cykelvägar, ytor vid skolor och torg röjs vid 5 cm
  • När villkoren för röjning är uppfyllda ska denna påbörjas senast kl. 07.00

Vi prioriterar skolor, gång- och cykelvägar, resecentrum och räddningstjänst i första hand. Därefter övriga gator och vägar.

Samma förutsättningar och prioriteringsordning gäller för såväl Vimmerby stad som för de kringliggande orterna. Arbetet utförs av Vimmerby kommun och inhyrda entreprenörer.