Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

VA-arbetet på Lundgatan/Sveagatan fortgår

Det omfattande VA-arbetet som genomförs av Vimmerby Energi och Miljö AB på Lundgatan och Sveagatan i centrala Vimmerby fortsätter.

Trafikavstängningen på de berörda gatorna gäller till och med den 11 december.
Förutom VA-arbete och iordningställande av gatorna ska även beläggning utföras.

Följ orange vägvisningar på plats för trafikomledning.