Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Exploatering Nosshult (Nossenområdet)

Arbetet med etablering och förberedelser påbörjas under vecka 30. Byggstart för gator samt VA-ledningar sker under vecka 32.
Klart hösten 2019.

Trafiken kan passera mellan campingen/badplatsen och riksväg 40 under hela byggtiden.