Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Uppdaterad - Beläggningsåtgärder på gator, gång- och cykelbanor

Vimmerby kommuns planer för kommande beläggningsåtgärder

Texten uppdaterad 2019-05-13 med ytterligare gator och karta.

Återställningsarbeten efter ledningsschakter i gator, gång- och cykelbanor i Vimmerby och kransorterna samt lagningar efter uppkomna vinterskador har påbörjats.

Närmast kommande beläggningsåtgärder är på Ulriksdalsvägen, från Ryttargården och norr ut till Bysjövägen och enskilda vägen 19537 Borg – Fjälster där stora skador på den södra delen lagas med heltäckande åtgärder.

Därefter planeras flertalet åtgärder enligt kommunens asfaltsplan bl a på Lundgatan, Prästgårdsgatan, Ringvägen, rondellen vid St1 Lundgatan/Prästgårdsgatan, Badhusgatan, korsningen Bryggaregatan/Borgmästargatan och mindre punktinsatser i Vimmerby och Gullringen.