Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Utbildningsdag om rekrytering
för kommunens chefer

Fredagen den 3 maj samlades Vimmerby kommuns chefer för en utbildningsdag om komptensbaserad rekrytering. Forskaren och författaren Malin Lindelöw föreläste om kompetensbaserad rekrytering och hur viktigt det är att arbeta strategiskt med rekrytering.

– Det här är ett led i att utveckla vår rekryteringsprocess. Det gäller att hitta rätt person till rätt jobb genom systematisk metod, säger HR-chef Marie Halldén som är initiativtagare till utbildningsdagen.

Malin Lindelöw har en lång erfarenhet av kompetensbaserad rekrytering. Hon har en grundexamen i socialpsykologi och har doktorerat i psykologi vid Institute of Psychiatry i London. Malin har också varit verksam som forskare vid Karolinska Institutet i Stockholm och skrivit flera böcker i ämnet rekrytering.

– En felrekrytering kostar. Våra medborgare får inte den service de har rätt till, kollegor får en sämre arbetssituation och troligen mår inte heller medarbetaren bra som kanske själv känner att han eller hon inte är på rätt plats, säger Malin Lindelöw.

Marie Halldén har arbetat som HR-chef i Vimmerby kommun sedan snart ett år tillbaka. När hon hade kommit in i organisationen och bildat sig en uppfattning lyfte hon fram flera områden där hon såg utvecklingsmöjligheter. Ett av dessa var just rekrytering och att ta fram en metod kring kompetensbaserad rekrytering.

– Enkelt sett handlar det om att hitta rätt person till rätt jobb. Vi måste jobba systematiskt i hela organisationen, säger Marie Halldén.

Kostchef Sofia Andersson och Anneli Johansson, enhetschef för arbete och försörjning, var två av de chefer som deltog i utbildningsdagen. De var båda överens om att utbildningsdagen var bra och att ämnet var aktuellt:

– Det här är ett viktigt och intressant område. Varje rekrytering vi gör påverkar arbetsgruppen och det är bra om vi får en gemensam metod inom organisationen. Vi chefer behöver stöd i frågan.