Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Vattennivån i dammen vid Brännebro sänks igen

Vimmerby kommun har givit sitt medgivande till ytterligare en sänkning som kommer påbörjas fredagen den 28 september klockan 09.00.

Det är Brännebro Kraft AB som har önskat ytterligare en sänkning av vattennivån, vilket Vimmerby kommun har godkänt. Sänkningen startar klockan 09.00 och pågår under cirka en vecka. Anledningen är att arbete behöver utföras med byte av dammluckor och mindre reparationer av dämmet. För att arbetet ska kunna bedrivas på ett säkert sätt och att allmänheten inte ska komma till skada, kommer gångvägen att spärras av. Vänligen respektera avspärrningar och skyltning.

De som önskar är välkomna att delta vid sänkningen. För mer information kontakta Andrew Johnston på Brännebro Kraft AB, se nedan.

I samband med sänkningen kommer Vimmerby kommuns driftenhet att göra åtgärder på badplatsen vid dammen under vecka 40. Arbete som kommer utföras är kontroll och eventuell reparation av bryggan samt återställande av sand som runnit bort. Vid frågor om åtgärder på badplatsen kontakta arbetsledare Jonas Johansson, se nedan.