Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Anmäl dig till ABC föräldragrupper

Tecknad bild av barn och förälder som säger "Du är det finaste jag vet"

Det är inte alltid lätt att vara förälder. Nu kan du anmäla dig till ABC föräldragrupper.

ABC är gruppträffar för alla föräldrar till barn 3-12 år. Programmet har utvecklats på
uppdrag av Statens folkhälsoinstitut och syftar till att stärka relationen mellan barn
och föräldrar. Innehållet utgår från forskning kring föräldraskap och barns utveckling,
samt FN:s barnkonvention. ABC har utvärderats av Karolinska Institutet. Resultaten visar att att ABC har positiva effekter på upplevd föräldrakompetens samt på föräldrars upplevelse
av barns utveckling och hälsa

Träffarna har följande teman:

Träff 1. Visa kärlek
Hur gör vi för att våra nära relationer ska fungera? Diskussioner och enkla övningar kring att ha fokus på det som fungerar.

Träff 2. Vara med
Hur påverkar vi varandra i det dagliga samspelet? Hur kan vi förebygga konflikter med våra barn? Diskussioner och enkla övningar kring hur föräldrar och barn kan vara tillsammans.

Träff 3. Visa vägen
Hur kan man tillämpa ett lugnt föräldraskap? Hur påverkar stress föräldraskapet och hur kan ilska hanteras? Diskussioner och enkla övningar kring att vara en förebild för sitt barn.

Träff 4. Välja strider
Hur kan tjat och skäll i familjen minskas? Vilka strider behöver vi ta och vilka kan väljas bort? Planering framåt med fokus på hur ABC kan användas i vardagen.


Vill du veta mer om ABC eller anmäla dig till en grupp?
Kontakta Andreas Johansson och Maja Vainio
Familjecentralen
0492-76 91 02