Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Vimmerby tillsammans till stöd för Ukraina

Den 17 mars samlades ett trettiotal personer under konceptet Vimmerby tillsammans. Frukostmötet var ett första steg mot en gemensam kraftsamling för att hjälpa och kunna ta emot flyktingar från Ukraina.

Syftet med mötet, som ägde rum på Hotell Ronja / Prime, var att generera en samlad lägesbild och samtala kring vilka behov som finns och kan uppstå. Kommunstyrelsens ordförande Jacob Käll betonade dock att initiativet var ett första steg – och att mötet inte kunde ge svar på alla frågor.

På mötet deltog bland annat Kenneth Söderberg från Räddningstjänsten, som redogjorde för den aktuella situationen, det så kallade massflyktingdirektivet, samt boenden och kommunens arbete i frågan. Ola Karlsson, barn- och utbildningschef berättade om läget inom förskola och skola med förberedelser och bemanning. Just nu handlar det främst om att lösa mottagandet av förskolebarn och skolelever i Vimmerby och Storebro.

Under mötet visade också Marcus Alsér, företagare, det digitala formulär som lanserats för att underlätta hanteringen av allmänhetens vilja att hjälpa till.

Via detta formulär kan privatpersoner nu meddela vad de kan bidra med eller skänka. Här finns också en lista på vad samarbetsorganisationer är i störst behov av just nu.