Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Vimmerby kommun erbjuder anhörigstöd i olika former, både i grupp och enskilt

Anhöriga som vårdar och stödjer närstående gör en viktig insats men det kan också kännas tungt och kanske ensamt, vet du om att du har rätt till stöd?


Aktuellt nu i vår

Anhörigcaféer tisdagar klockan 10-12 (perioden 22 mars - 14 juni)
Vi träffas över en fika för en social stund och samtalar kring ett aktuellt ämne. Det finns också möjlighet till olika former av hälsofrämjande aktiviteter. Träffarna ger dig en chans att dela erfarenheter med andra i liknande situation.

Det är drop-in och du behöver inte anmäla dig innan.

Anhöriggrupper
I en anhöriggrupp träffas samma deltagare regelbundet två timmar i månaden. Det kan vara en grupp där de närstående har samma diagnos, exempelvis en demenssjukdom, eller en grupp där det finns olika anledningar till att den närstående behöver stöd.

För att delta i en anhöriggrupp behöver du anmäla dig innan.

Enskilt stöd och rådgivning
Du kan också ha egna möten med anhörigkonsulenten där ni samtalar om din situation. Mötena kan ske på plats, via telefon eller digitalt.

Stöd till anhöriga när närstående har beroendeproblematik
Det finns särskilt stöd att få om du har en närstående som missbrukar alkohol, droger eller har ett spelmissbruk. Vi vill att du ska må bättre och få strategier för stötta din närstående till att söka hjälp.

När närstående har beroendeproblematik - information och kontaktuppgifter